آموزش تمام نکات Format cells بصورت تصویری و رایگان + ویدیو

format cells در اکسل

پنجره فرمت سل در نرم افزار  اکسل همانطور که از نامش مشخص است برای تنظیمات فرمت ،شکل ، ظاهر و رنگ و تنظیم  کادر برای محتوای سلول ها استفاده می شود .

محتوای سلول ها می تواند اعداد صحیح ، اعداد اعشاری ، تاریخ و ساعت ، متن ، اعداد کسری و … باشد . و با استفاده از تنظیمات این پنجره می توانیم بطور دقیق فرمت اعداد صحیح ، اعشاری ، کسری و فرمت تاریخ و ساعت و فرمت واحد های پولی و … را بر حسب نیاز کاریمان در اکسل تنظیم کنیم .

می توانیم جهت ترازبندی متن  در سلول ها ، میزان تورفتگی و چرخش متن ، فونت محتوا ،سایز متن ، رنگ زمینه سلول ها و محافظت از صفحات کاری اکسل و سلول ها را با قفل گذاری و مخفی کردن فرمول ها در اکسل  تنظیم کنیم .

روش های دسترسی به پنجره  Format cells در اکسل

 • فشردن همزمان دو دکمه Ctrl+1
 • فشردن همزمان سه دکمه Ctrl+Shift+F
 • روی سلول یا ستون های انتخاب شده راست کلیک می کنیم و گزینه Format cells را انتخاب می کنیم.
 • از تب Home روی فلش کنار گروه Font  یا  Alignment   و یا Number کلیک می کنیم .
Format cells

Format cells

تب های پنجره Format cells

 • تب Number
 • تب Alignment
 • تب Font
 • تب Border
 • تب Fill
 • تب Protection

تب های پنجره Format cells

تب های پنجره Format cells

آموزش کامل فرمت مختلف اعداد در اکسل (تب Number در پنجره فرمت سل)

برای تنظیم شکل و فرمت اعداد ، تاریخ ، ساعت ، متن ، اعداد کسری و …استفاده می شود  و مهترین تب در پنجره Format cells محسوب می شود که بسیار پرکاربرد می باشد .

با استفاده از گزینه های این تب فرمت اعداد اعشاری ، صحیح ، ساعت و …. بعد از فشردن دکمه Enter از کی بورد تغییر می کند.

این تب شامل قسمت های زیر می باشد:

تب Number در پنجره فرمت سل

تب Number در پنجره فرمت سل

 1. General
 2. Number
 3. Currency
 4. Accounting
 5. Date
 6. Time
 7. Percentage
 8. Fraction
 9. Scientific
 10. text
 11. Special
 12. Custom

General

این قسمت  فرمت داده های ورودی در سلول های اکسل را به همان شکل که نوشتیم بعد از فشردن دکمه  Enter از کی بورد نمایش می دهد.

برای مثال ممکنه با نوشتن عدد خاصی مثل 15000000 در خانه ی اکسل و فشردن اینتر فرمت عدد تغییر کند و بصورت 15,000,000 نمایش داده شود و یا با نوشتن 9/3 و فشردن اینتر فرمت آن به 9 مارس تغییر کند.

اما اگر سلول یا سلول هایی را انتخاب کنیم و از پنجره format cells گزینه General  را انتخاب کنیم داده ها بعد از فشردن اینتر به همان شکلی که داده  را در خانه اکسل وارد کردیم دیده می شود و فرمت آن تغییر نمی کند .

Format cells

Format cells

روش کار

 1. ابتدا می توانیم سلولی را به دلخواه انتخاب کنیم .
 2. اما بهتر است روی نام ستون مثلا ستون A کلیک  کنیم تا کل ستون انتخاب شود و تنظیمات فرمت سل به کل ستون  A اعمال گردد .
 3. از قسمت  category گزینه اول General را انتخاب می کنیم و روی OK  کلیک می کنیم .
 4. حالا اگر هر داده ای را در محدوده انتخاب شده وارد کنیم بعد از فشردن اینتر فرمت و شکل عدد تغییر نمی کند .

Number

این قسمت فرمت داده های ورودی در سلول های اکسل را بعد از فشردن دکمه  Enter از کی بورد تغییر می دهد.

برای مثال ممکنه با نوشتن عدد خاصی مثل (16000000 -) در خانه ی اکسل و فشردن اینتر فرمت عدد تغییر کند و بصورت 00 .16,000,000- نمایش داده شود .

 تغییر فرمت اعداد در Number

تغییر فرمت اعداد در Number

قسمت های مختلف این پنجره عبارتند از:

Decimal places

 1. این قسمت ، تعداد ارقام اعشاری را مشخص می کند.
 2. بعد از فشردن اینتر ، به عدد ، ممیز و اعشار اضافه می گردد و اگر عدد صحیح باشد به تعداد ارقام اعشار صفر می گذارد.
 3. اگر عدد نوشته شده ارقام اعشاریش بیشتر از Decimal place باشد اکسل عدد را به تعداد اعشار تعیین شده ،گرد می کند .

برای مثال : عدد 15.6258931- را در خانه اکسل وارد می کنیم روی خانه راست کلیک و فرمت سل را انتخاب می کنیم مقدار Decimal place را 2 قرار می دهیم یعنی تعداد ارقام اعشار بعد از فشردن اینتر باید دو تا شود .

عدد بعد از فشردن اینتر از کی بورد گرد می شود و عدد  15.63 نشان داده می شود .

Use 1000 separator

اگر تیک این این گزینه را بزنیم ، اعداد را از سمت راست 3 تا 3 تا با علامت ,  جدا می کند تا اعداد بزرگ راحتر خوانده شوند.

Negative numbers

 1.  نحوه نمایش اعداد منفی را در این قسمت مشخص می کنیم .
 2. فرمت های مختلف نمایش اعدد منفی در شکل مشخص شده است .
 3. بعضی از اعداد را با علامت منفی ،بعضی را به رنگ قرمز و … نمایش می دهد.

روش کار

 1.  روی نام ستون مثلا ستون B کلیک  کنیم تا کل ستون انتخاب شود و تنظیمات فرمت سل به کل ستون  B اعمال گردد .
 2. از قسمت  category گزینه اول Number را انتخاب می کنیم و روی OK  کلیک می کنیم .
 3. حالا اگر هر داده ای را در محدوده انتخاب شده وارد کنیم بعد از فشردن اینتر به فرمت انتخاب شده تغییر می کند .

Currency

این قسمت فرمت داده های پولی  را بعد از فشردن دکمه  Enter از کی بورد تغییر می دهد.

برای مثال ممکنه با نوشتن عدد خاصی مثل 16000000 در خانه ی اکسل و فشردن اینتر فرمت عدد تغییر کند و بصورت 00 .16,000,000 ریال  نمایش داده شود .

ملاحظه می کنید که اعداد از سمت راست 3 تا 3تا جدا شده اند و دو تا صفر بعد از ممیز به عدد اضافه شده و واحد پولی  هم در کنار عدد قرار گرفته است.

تغییر فرمت داده های پولی در Format cells

تغییر فرمت داده های پولی

Decimal places

 1. این قسمت ، تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز را مشخص می کند.
 2. بعد از فشردن اینتر ،به  عدد ، ممیز و اعشار اضافه می گردد .
 3. اگر عدد صحیح باشد مانند مثال فوق بعد از ممیز به تعداد ارقام اعشار مشخص شده صفر  اضافه می گردد.

Symbol

در این قسمت ، واحد پولی  کشور های مختلف وجود دارد و می توانیم واحد پولی کشور دلخواهمان را  انتخاب کنیم.

Negative numbers

 1.  نحوه نمایش اعداد منفی را  مشخص می کنیم .
 2. فرمت های مختلف نمایش اعدد منفی در شکل مشخص شده است .
 3. بعضی از اعداد را با علامت منفی ،بعضی را به رنگ قرمز و … نمایش می دهد.

روش کار

 1.  روی نام ستون مثلا ستون C کلیک  کنیم تا کل ستون انتخاب شود و تنظیمات فرمت سل به کل ستون  C اعمال گردد .
 2. از قسمت  category گزینه اول Currency را انتخاب می کنیم و روی OK  کلیک می کنیم .
 3. حالا اگر هر داده ای را در محدوده انتخاب شده وارد کنیم بعد از فشردن اینتر به فرمت انتخاب شده تغییر می کند .

Accounting

این قسمت همانند Currency برای استفاده از واحد پولی برای داده ها می باشد فقط فرق آن در این است واحدهای پولی در Accounting  در قسمت سمت چپ سلول با فاصله از عدد قرار می گیرد .

اما واحد پولی در Currency بدون فاصله در کنار عدد درسمت راست است.

کاربرد واحد پولی با accounting در فرمت سل

کاربرد واحد پولی با accounting در فرمت سل

برای مثال با نوشتن عدد خاصی مثل 1222000 در خانه ی اکسل و فشردن اینتر فرمت عدد به صورت زیر تغییر می کند .

 • از سمت راست 3 تا 3 تا ارقام جدا می شوند.
 • چون عدد صحیح است دو تا صفر بعد از ممیز اضافه می گردد.
 • واحد پولی در سمت چپ سلول نمایش داده می شود. 
 •  و در آخر بصورت 1,222,000.00 ریال نمایش داده شود .

ملاحظه می کنید که اعداد از سمت راست 3 تا 3تا جدا شده اند و دو تا صفر بعد از ممیز به عدد اضافه شده و واحد پولی  هم در کنار عدد قرار گرفته است.

Decimal places

 1. این قسمت ، تعداد ارقام اعشار بعد از ممیز را مشخص می کند.
 2. بعد از فشردن اینتر ، به عدد ، ممیز و اعشار اضافه می گردد.

Symbol

 این قسمت ، واحد پولی کشور های مختلف وجود دارد و می توانیم واحد پولی کشور دلخواهمان را  انتخاب کنیم.

روش کار

 1.  روی نام ستون مثلا ستون C کلیک  کنیم تا کل ستون انتخاب شود و تنظیمات فرمت سل به کل ستون  C اعمال گردد .
 2. از قسمت  category گزینه اول Accounting را انتخاب می کنیم و روی OK  کلیک می کنیم .
 3. حالا اگر هر عددی را در محدوده انتخاب شده وارد کنیم بعد از فشردن اینتر واحد پولی به عدد اضافه می شود.

Date  و Time

Date برای تنظیم فرمت تاریخ استفاده می شود.

Time برای تنظیم و تغییر فرمت ساعت استفاده می کنیم.

تغییر فرمت تاریخ در فرمت سل

تغییر فرمت تاریخ در فرمت سل

Location

در این قسمت ،زبان کشوری که در آن زندگی می کنیم را مشخص می کنیم ما در این قسمت Persian(iran) را انتخاب کردیم .

calendar type

انواع تقویم ها برای کشوری که در بالا انتخاب کردیم را می توانیم ملاحظه کنیم.

 مثال1: با نوشتن عدد 10/11  در خانه ی اکسل و فشردن اینتر فرمت تاریخ به صورت 11 اکتبر می شود .

 مثال2:سلولی را انتخاب می کنیم فرمت Time آن را به ب.ظ 01:30:55  تغییر می دهیم و با نوشتن ساعت 15:12 در سلول و فشردن اینتر  فرمت ساعت به ب.ظ 03:12:00 تغییر می کند.

در شکل زیر انواع فرمت های مختلف برای ساعت را می بینید شامل ساعت و دقیقه ، ساعات  دقیقه ثانیه و… هر کدام از فرمت ها را که انتخاب کنیم برای سلول های انتخابی همین فرمت اعمال می شود.

تغییر فرمت ساعت در فرمت سل

تغییر فرمت ساعت در فرمت سل

Percentage

کنار عدد ها علامت درصد نمایش داده می شود .

Decimal place

تعداد ارقام اعشار را تعیین می کنیم .

اگر اعداد را از قبل در خانه های اکسل وارد کرده باشیم بعد فرمت Percentage به آنها اعمال کنیم .اعداد  در 100 ضرب می شوند بعد علامت % اضافه می شود.

فرمت اعداد درpercentage در فرمت سل

فرمت اعداد درpercentage در فرمت سل

اما اگر ابتدا فرمت percentage را انتخاب بعد داده ها را در خانه های اکسل وارد کنیم برای مثال با ورود عدد 4 و فشردن اینتر عدد بصورت  %4 نمایش داده می شود.

فرمت اعداد درpercentage در فرمت سل

فرمت اعداد درpercentage در فرمت سل

Decimal places

 1. این قسمت ، تعداد صفرهای بعد از ممیز را مشخص می کند.
 2. بعد از فشردن اینتر ، به عدد ، ممیز و این تعداد صفرها اضافه می گردد.

Fraction

یرای تنظیم فرمت اعداد کسری در اکسل از این قسمت استفاده می کنیم .

برای مثال اگر بخواهیم در سلولی عدد کسری 5/3 را بنویسیم ، بعد از نوشتن عدد و فشردن اینتر  حالت عادی اکسل ، این عدد را با فرمت تاریخ نمایش می دهد .

برای تنظیم فرمت اعداد کسری

 1.  اگر روی سلول راست کلیک کنیم و Format cells را انتخاب کنیم.
 2. در قسمت Fraction می توانیم فرمت کسری دلخواهمان را انتخاب کنیم
 3. برای تایپ 5/3 ، چون اعداد صورت و مخرج یک رقمی هستند ،فرمت اول Up to one digit(1/4) را انتخاب می کنیم .
تنظیم فرمت اعداد کسری در format cells

تنظیم فرمت اعداد کسری در format cells

حالت های مختلف نمایش اعداد کسری

 1. up to one digit(1/4):

هر عدد کسری که نوشته شود بصورت تک رقمی در صورت و مخرج نمایش داده می شود .و در صورتی اعداد صورت و مخرج کسر بیشتر از یک رقم باشد آنها را به اعداد تک رقمی گرد می کند .

 1. up to two  digits(21/25):

اعداد در صورت و مخرج کسر بصورت دو رقمی نمایش داده می شوند و در صورت ورود اعداد بیشتر از دو رقم آنها را به دورقم گرد می کند .

 1. up to three digits(312/943):

اعداد صورت و مخرج حداکثر بصورت 3رقم نشان داده می شوند و در صورت ورود تعداد ارقام بیشتر به 3 یا 2 یا 1  رقم گرد می شوند.

 1. as halves(1/2):  اعداد کسری را بصورت مضارب 1/2 نشان داده می شوند.
 2. as quarters(2/4): اعداد کسری بصورت مضرب 1/4 نشان داده می شود.
 3. as eighths(4/8): اعداد کسری بصورت مضارب 1/8 نمایش داده می شود .
 4. as sixteenths(8/16): اعداد کسری بصورت مضارب 1/16 نشان داده می شوند.
 5. as tenths(3/10): اعداد کسری بصورت مضارب 1/10 نمایش داده می شوند.
 6. as hundredths(30/100): اعداد کسری بصورت مضارب 1/100 نشان داده می شوند .

scientiftic

اعداد را به فرمت نماد علمی نشان می دهد .

text

اگر بخواهیم اعداد به فرمت متن نشان داده شوند از این فرمت استفاده می کنیم.

کاربرد :  در اکسل صفر قبل از عدد نشان داده نمی شود اگر بخواهیم قبل از عدد صفر وارد کنیم و نشان داده شود ، از این فرمت استفاده می کنیم. .

کاربرد آن : برای وارد کردن شماره موبایل و یا پیش شماره تلفن و یا کد ملی و…

نکته : برای نوشتن صفر قبل از اعداد ،بجای تغییر فرمت اعداد می توانیم قبل از ورود صفر علامت ‘  (این دکمه در حالت فارسی کی بورد حرف “گ” را تایپ می کند و بعد از دکمه Enter قرار دارد  )را از کی بورد تایپ سپس صفر را وارد کنیم . 

Special

برای نمایش اعداد به فرمت خاص استفاده می شود مثلا برای کد پستی یا شماره تلفن و …. استفاده می شود .

برای مثال : اگر بخواهیم تلفن را بصورت 422244576-086 نشان داده شود می توانیم از این فرمت استفاده کنیم .

Location:

منطقه جغرافیایی هر کشور را انتخاب می کنیم تا الگو های مورد استفاده در آن کشور را بتوانیم ببینیم متاسفانه برای ایران الگویی در لیست وجود ندارد .

تنظیم فرمت اعداد بصورت Special در فرمت سل

تنظیم فرمت اعداد بصورت Special در فرمت سل

Custom

مطالب این قسمت به زودی کامل خواهد شد .

ترازبندی متن سلول ها در تب Alignment از پنجره Format cells

تنظیمات Alignment در فرمت سل

تنظیمات Alignment در فرمت سل

 در این تب ، تنظیمات مربوط به تراز بندی متن در سلول ها ، چرخش متن ، تورفتگی ها و … می پردازیم. این بخش دارای سه قسمت می باشد.

 • Text alignment

 • Text control

 • Right to left


Text alignment

تراز بندی متن  در سلول های اکسل بصورت افقی و عمودی  تنظیم  می شود.

Horizontal(ترازبندی افقی داده های سلول ها)

 • General:

در این ترازبندی اعداد ، تاریخ ،ساعت سمت راست سلول قرار می گیرند و متن انگلیسی و اعداد کسری سمت چپ سلول هستند.

ترازبندی General در فرمت سل

ترازبندی General در فرمت سل

 • Left:

تمامی داده های داخل سلول از سمت چپ تراز می شوند.

در این قسمت می توان با گزینه Indent به محتوا تورفتگی داد تا از سمت چپ محتوا ،کمی داخل تر رود.

ترازبندی Left در فرمت سل

ترازبندی Left در فرمت سل

 • Center:

تمامی داده های داخل سلول از وسط تراز می شوند.

 

ترازبندی Center در فرمت سل

ترازبندی Center در فرمت سل

 • Right:

تمامی داده ها از سمت راست تراز می شوند.

در این قسمت هم می توان با گزینه Indent به محتوا تورفتگی داد تا از سمت راست محتوا ،کمی داخل تر رود.

 • Fill:

محتوای داخل سلول در تمام عرض سلول تکرار می شود تا کل عرض سلول را پر کند و اگر عرض سلول را بیشتر کنیم تعداد تکرار محتوا در عرض هم بیشتر می شود.

ترازبندی با Fill در فرمت سل

ترازبندی با Fill در فرمت سل

 • justify:

محتوای داخل سلول را از دو طرف تراز می کند .

اگر محتوای داخل سلول طولانی باشد و در عرض سلول جا نگیرد ادامه محتوا در خانه بعدی می افتد اگر این گزینه را انتخاب کنیم محتوای طولانی در سلول خودش در خط بعدی نمایش داده می شود .

wrap text در فرمت سل

 • Center Across selection:

محتوا در مرکز ستونی که انتخاب کردیم قرار می گیرد.

 • distributed:

اگر محتوا طولانی باشد و این گزینه را انتخاب کنیم متن در سلول شکسته می شود مانند گزینه justify در خطوط بعد همان سلول نمایش داده می شود. در این قسمت می توانیم به متن تورفتگی (Indent)هم بدهیم .

در این قسمت هم می توان با گزینه Indent به محتوا تورفتگی داد تا محتوا ،کمی داخل تر رود.

wrap text در فرمت سل

 Vertical:

این قسمت ترازبندی داده های داخل سلول ها را به لحاظ عمودی تنظیم می کند .

برای این کار ابتدا باید ارتفاع ردیف ها را بیشتر کنیم تا تغییرات دیده شوند می توانیم از قسمت مدیریت ستون و ردیف ها اطلاعات کامل را بدست آوریم .

 • Top:

اگر ارتفاع سلول ها را بیشتر کنیم داده های داخل سلول از لحاظ عمودی می توانند در قسمت بالای سلول قرار گیرند.

تراز بندی عمودی سلول ها در فرمت سل

تراز بندی عمودی سلول ها در فرمت سل

 • Center

داده های داخل سلول از لحاظ عمودی در مرکز سلول  قرار می گیرند .

 • Bottom

داده های داخل سلول از لحاظ عمودی در قسمت پایین سلول قرار می گیرند .

تراز بندی عمودی سلول ها (bottom)در فرمت سل

تراز بندی عمودی سلول ها در فرمت سل

 • justify

اگر داده های داخل سلول طولانی باشند اضافه ی داده ها در سلول کناری نشان داده می شود اگر این گزینه را بزنیم اطلاعات در همان سلولی که وارد کردیم در خطوط بعدی قرار می گیرند.

بطوریکه  متن بطور عمودی از بالا و پایین تراز شود و تمام خطوط ارتفاع یکسانی دارند.

ترازبندی justify از لحاظ عمودی در فرمت سل

ترازبندی justify از لحاظ عمودی در فرمت سل

 • distributed

همانند قسمت بالا داده های طولانی را در همان سلول که وارد کردیم در خطوط بعدی نشان می دهند.

orientation:

جهت چرخش متن داخل سلول ها(orientation) در فرمت سل

جهت چرخش متن داخل سلول ها(orientation) در فرمت سل

جهت قرار گیری محتوا در سلول است که می توانیم در جهت یا خلاف جهت عقربه های ساعت محتوای داخل سلول ها را بچرخانیم .

Text control

 • wrap text
wrap text در فرمت سل

wrap text در فرمت سل

اگر محتوای سلول از عرض سلول بیشتر باشد مانند شکل فوق داده ها روی سلول بعدی نشان داده می شوند.

اگر این گزینه را تیک بزنیم ، داده ها در سلول اولیه اما در خطوط بعدی  همانند گزینه justify قرار می گیرند .

wrap text در فرمت سل

wrap text در فرمت سل

 • shrink text

اگر داده های داخل سلول بیشتر از عرض سلول باشند با انتخاب این گزینه ، محتوای سلول آنقدر کوچک می شود تا در عرض سلول جا بگیرد .

shrink to fit در فرمت سل

shrink to fit در فرمت سل

 • merge cells

اگر چند سلول  را انتخاب کنیم و این گزینه را تیک بزنیم سلول ها با هم ادغام می شوند

Right to left

تنظیم جهت متن داخل سلول ها

Context: بسته به اینکه متن فارسی یا انگلیسی انتخاب می کنیم  خودش تنظیم می شود.

right to left: جهت متن از راست به چپ است.

left to right: جهت متن از چپ به راست است.

تنظیم فونت متن سلول ها در تب Font در پنجره Format cells

 در این تب ، تنظیمات فونت ، سبک و سایز و افکت هایی را می توانیم به محتوای سلول ها اعمال کنیم و کلیه تغییرات را در قسمت پیش نمایش (Preview) می توانیم ملاحظه کنیم.

تب Font در فرمت سل

تب Font در فرمت سل

Font

در این قسمت ، انواع فونت ها را می بینید همانطور  که می دانید فونت ، شکل تایپ حروف و به نوعی دست خط می باشد هر نوع فونتی که لازم داشتیم انتخاب می کنیم .

Font Style

این قسمت ، سبک هایی که می توانیم به متن و محتوای سلول ها  اعمال کنیم را شامل می شود.

 1. Regular : وقتی متن هیچ کدام از سبک های Bold، italic و Bold italic را نداشته باشد ازنوع Regular  است.
 2. bold : متن بصورت ضخیم و توپر نمایش داده می شود.
 3. italic: متن بصورت مورب و کج می شود.
 4. bold italic: متن هم مورب و ضخیم نمایش داده می شود.

Size

اندازه و سایز های مختلف متن را می توانیم تعیین کنیم.

Underline

با این گزینه ، انواع متفاوت زیرخط را می توانیم به محتوای سلول ها اعمال کنیم .

 1. None: متن دارای هیچ زیر خطی نمی باشد.
 2. Single: فقط یک خط به عنوان زیر خط در نظر گرفته می شود.
 3. Double: دو خط به عنوان زیر خط در نظر گرفته می شود.
 4. Single Accounting: یک خط زیر کل عرض سلول کشیده می شود.
 5. Double Accounting: دو زیر خط در کل عرض سلول نمایش داده می شود.

color

 رنگ متن داخل سلول ها را می توانیم تعیین کنیم .

Effects

افکت ها و جلوه هایی را می توانیم به محتوای سلول ها اعمال کنیم .

 1. Strikethrough: روی محتوای متنی خط می اندازد.
 2. Superscript:
 • محتوای متنی را بالاتراز سطح معمولی می برد.
 • حرف یا متن یا عدد را انتخاب و این گزینه را تیک می زنیم.
 • برای نوشتن توان کاربرد دارد.(X2)
 1. Subscript:
 • محتوای متنی را پایین تر از سطح عادی می آورد.
 • و برای نوشتن اندیس کاربرد دارد حرف ، متن یا عدد را انتخاب و این گزینه را تیک می زنیم .(Y1)

تنظیم نوع خطوط و رنگ کادر سلول ها در تب Border پنجره Format cells

برای تنظیم کادر برای سلول و سلول های انتخاب شده کاربرد دارد.

تنظیم کادر سلول ها در فرمت سل

تنظیم کادر سلول ها در فرمت سل

Line

در این قسمت ، انواع خطوطی که می توانیم برای کادر استفاده کنیم را ملاحظه می کنیم.

 • Style: انواع مدل های خط برای کادر ها را تعیین می کنیم و می توانیم با گزینه None هیچ کادری برای سلول ها انتخاب نکنیم
 • color: رنگ خطوط انتخابی برای کادر ها را از این قسمت انتخاب می کنیم.می توانیم برای کادرهای سمت راست یا چپ یا قسمت های مختلف رنگ ها ی مختلفی را انتخاب کنیم.

Preset

 • None:

برای کل محدوده ای از سلول ها که انتخاب شده اند هیچ کادری در نظر نمی گیرد و اگر هم کادری باشد آن را حذف می کند.

 •  Outline:

برای کل محدوده ای از سلول ها که انتخاب شده اند یک کادر دور بر اساس رنگ و Style که تعیین کردیم و در قسمت قبل توضیح دادیم ایجاد می کند .

تعیین کادر برای محدوده خارجی و دور ناحیه انتخاب در فرمت سل

تعیین کادر برای محدوده خارجی و دور ناحیه انتخاب در فرمت سل

 • inside:فقط برای محدوده داخلی از سلول ها یی که انتخاب کردیم بر اساس رنگ و استایلی کادر می اندازد.
تعیین کادر برای داخل محدوده انتخابی در فرمت سل

تعیین کادر برای داخل محدوده انتخابی در فرمت سل

Border

کادر برای محدوده انتخاب در فرمت سل

کادر برای محدوده انتخاب در فرمت سل

در قسمت Border ، برای سلول یا کل محدوده ای از سلول ها که با کشیدن انتخاب شده اند  با استفاده از دکمه هایی که وجود دارد بصورت دلخواه هر قسمتی که بخواهیم می توانیم بر اساس رنگ و style کادر بیندازیم .

در شکل زیر برای قسمت بالای ناحیه انتخابی سلول ها و راست و قسمت اریب از بالا به پایین کادر در نظر گرفتیم.

کادر برای محدوده انتخاب در فرمت سل

کادر برای محدوده انتخاب در فرمت سل

برای کادر بالا ، پایین و قسمت های دیگر ، می توانیم برای هر قسمت جداگانه کادری  را به رنگ ها و استایل های مختلف ایجاد کنیم.

در شکل زیر کادر برای قسمت بالا نارنجی و استایل نقطه  خطچین دارد برای قسمت سمت راست رنگ سبز ساده و برای قسمت داخلی سلول ها رنگ قرمز ساده انتخاب شده است.

کادر برای محدوده انتخاب در فرمت سل

کادر برای محدوده انتخاب در فرمت سل

تنظیم رنگ زمینه سلول ها در تب Fill پنجره Format cells

در این تب ، انواع رنگ ها ، افکت های مربوط به رنگ ها و الگو های مختلف رنگی را می توانیم تنظیم کنیم.

تعیین رنگ زمینه برای سلول ها در فرمت سل

تعیین رنگ زمینه برای سلول ها در فرمت سل

 • Background color

در این قسمت ، انواع رنگ ها برای انتخاب زمینه سلول ها و جود دارد . هر کدام که انتخاب شوند در Sample نمایش داده می شود.

 • Pattern color

رنگ الگو و Pattern برای زمینه سلول ها را انتخاب می کنیم .

 • Pattern style

انواع الگو ها و مدل های Pattern را می توانیم به عنوان رنگ زمینه  انتخاب کنیم.

 • Fill effects

می توانیم افکت های مختلفی رنگی را به زمینه سلول اعمال کنیم.

افکت های مختلف رنگ سلول ها در فرمت سل

افکت های مختلف رنگ سلول ها در فرمت سل

 • two color

در این قسمت دو رنگ را انتخاب می کنیم که رنگ زمینه سلول ها بین این دو رنگ حرکت می کند .

 • shading Style

 استایل های مختلف دو رنگی که در قسمت بالا انتخاب شد را می توانیم تعیین کنیم .

 1. Horizontal
 2. vertical
 3. Diagonal up
 4. Diagonal down
 5. From corner
 6. From center

More color

 اگر رنگی که لازم داشتیم در قسمت Background color  وجود نبود می توانیم با این دکمه طیف رنگ وسیع تری برای انتخاب داشته باشیم.

محافظت از صفحات کاری اکسل با تب Protection از پنجره Format cells

امکان محافظت از شیت یا صفحه کاری در اکسل را فراهم می کند و می تواند صفحه را قفل و تمام فرمول های موجود در صفحه را مخفی کند .

برای مطالعه توضیح کامل این تب می توانید از صفحه مدیریت شیت ها استفاده کنید .

محافظت از شیت

محافظت از شیت

دانلود مقاله

لینک دانلود مقاله
5 1 vote
Article Rating