آموزش رایگان صفر تا صد مدیریت شیت ها در اکسل

فایل اکسل  دارای نام پیش فرض work book  (کتاب کار ) می باشد که می تواند تغییر کند یک work book یا یک فایل اکسل داری Work sheet های (شیت کاری) متعددی است.

هر شیت کاری دارای 16384 ستون که با حروف انگلیسی از A تا XFD  نام گذاری شده که در صورت نیاز می توان ستون های جدید اضافه کرد توضیحات آن در صفحه مدیریت ستون و ردیف ها موجود است.

برای محاسبه تعداد ستون های اکسل در هر ورژن نرم افزار اکسل کافی است از تابع Count Blank استفاده کنیم که تعداد خانه های خالی را می شمارد علامت مساوی را نوشته و نام تابع را می نویسیم و برای آرگومان تابع روی عنوان یکی از ردیف ها کلیک می کنیم تا کل ستون ها را بشمارد برای مثال روی ردیف یک کلیک می کنیم وتابع را بصورت زیر می نویسیم .

COUNTBLANK(1:1)=

و هر شیت دارای 1048576 ردیف است که با اعداد نام گذاری شده و می تواند اضافه هم شود .اگر تعداد ردیف ها و ستون ها را درهم ضرب کنیم حاصل عدد  می شود  17179869184  یعنی حدودا اکسل ، دارای 17 میلیارد سلول است.

که می توانیم در این خانه ها مقادیر مختلف وارد کنیم به همین دلیل به نرم افزار اکسل ، صفحه گسترده می گویند زیرا که هر صفحه کاری(شیت کاری) آن دارای 17 میلیارد سلول است که بر حسب نیاز می توانیم هر تعداد شیت که احتیاج داریم اضافه کنیم . 

برای تنظیمات پرینت و چاپ محتوای شیت می توان از صفحه وب مربوط به آن استفاده کرد .

ایجاد شیت جدید و حذف آن

روش اول :راست کلیک روی شیت فعلی

 • روی شیت فعلی راست کلیک می کنیم و گزینه Insert  را انتخاب می کنیم .
 • سپس در پنجره باز شده  Worksheet را انتخاب می کنیم .
 • شیت جدید ایجاد می شود .

روش دوم : با استفاده از تب home

ایجاد شیت جدید

ایجاد شیت جدید

 • از تب Home ، گروه Cells ،گزینه Insert سپس Insert sheet را انتخاب می کنیم .

روش سوم :کلیک رو علامت +

ایجاد شیت جدید

ایجاد شیت جدید

 • در پایین صفحه اکسل کنار نام شیت ها علامت + داخل دایره ای وجود دارد.
 • با کلیک روی این علامت شیت جدید ایجاد می شود .

حذف شیت انتخابی

روش اول :راست کلیک روی شیت

حذف شیت

حذف شیت

 • روی شیت که می خواهیم حذف شود راست کلیک و گزینه Delete  را انتخاب می کنیم .
 • شیت انتخابی حذف می شود.
 • اگر لازم بود چند شیت همزمان حذف شوند با کلیدهای  Ctrl و Shift شیت ها را انتخاب می کنیم سپس راست کلیک و Delete  را می زنیم .

روش دوم : با استفاده از تب home

 • از تب Home ، گروه Cells ،گزینه Delete سپس Delete sheet را انتخاب می کنیم .

تغییر نام شیت انتخابی

 • روش اول :روی شیت که می خواهیم تغییر نام دهیم راست کلیک و گزینه Rename را انتخاب می کنیم . سپس نام جدید را برای شیت وارد می کنیم .
 • روش دوم :یا اینکه می توانیم روی نام شیت یک بار کلیک کنیم تا انتخاب شود سپس روی نام دبل کلیک می کنیم  و نام جدید را وارد می کنیم .
 • روش سوم :یا اینکه از تب Home گزینه Format ،زیر منوی Rename sheet را انتخاب کنیم .

کپی و انتقال شیت

روش اول کپی اطلاعات شیت با راست کلیک روی شیت

کپی و انتقال محتویات شیت

کپی و انتقال محتویات شیت

 • روی شیتی که می خواهیم تمام اطلاعات آن را به شیت دیگر کپی شود، راست کلیک و گزینه Move or copy را انتخاب می کنیم .
 • یا اینکه از تب home گزینه Format زیر منوی move or copy sheet را انتخاب می کنیم .

این پنجره داری سه قسمت است :

 1. To book : اگر بخواهیم اطلاعات شیت در همین فایل ، کپی به شیت دیگر شود ، نام فایل فعلی که بصورت پیش فرض انتخاب است را تغییر نمی دهیم.
 • اگر بخواهیم اطلاعات شیت به فایل دیگری کپی شود ابتدا فایل دوم (مقصد) را باز می کنیم .
 • سپس در قسمت To book، نام فایل جدید نمایش داده می شود، آن را انتخاب می کنیم .
 • و اگر خواستیم اطلاعات در فایل جدید کپی شود در قسمت To Book، گزینه New book را انتخاب می کنیم تا اطلاعات در فایل جدید کپی شود .
 1. Before sheet: نام هر شیتی که انتخاب می کنیم اطلاعات شیت فعلی قبل از این شیت کپی می شود .
 2. Create a copy: با انتخاب این گزینه ، اطلاعات شیت به شیت دیگر کپی می شود .
 3. اگر تیک این گزینه را انتخاب نکنیم اطلاعات انتقال داده می شود.

نکته :اگر در شکل فوق تیک گزینه Create a copy  را نزنیم اطلاعات به شیت تعیین شده بجای کپی ، انتقال داده می شود .

روش دوم کپی اطلاعات شیت با درگ کردن

 • شیت مورد نظر را انتخاب می کنیم و همزمان با پایین نگه داشتن دکمه Ctrl ، شیت را به مکان دلخواه درگ (می کشیم)می کنیم اطلاعات شیت به مکان جدید کپی می شود .

روش دوم انتقال اطلاعات شیت با درگ کردن

 • می توانیم شیت مورد نظر را انتخاب و به قبل از هر شیتی که لازم  داریم درگ (می کشیم)کنیم . تا کل اطلاعات شیت به این مکان انتقال داده شود .

تغییر رنگ شیت

 • روی نام شیت راست کلیک می کنیم و با گزینه Tab color ، رنگ شیت را می توانیم تغییر دهیم .
 • یا اینکه از تب Home گزینه Format ،با زیر منوی Tab color ، رنگی را انتخاب می کنیم .

پنهان کردن شیت

روی شیت مورد نظر راست کلیک می کنیم و گزینه Hide را انتخاب می کنیم .

نمایش شیت مخفی

 • روی یک شیت به دلخواه راست کلیک می کنیم .
 • گزینه UnHide را انتخاب می کنیم.
 • در پنجره باز شده ، نام شیت های مخفی نمایش داده می شود  هر شیتی که می خواهیم نمایش داده شود انتخاب و OK می کنیم .

انتخاب شیت ها

انتخاب شیت ها بصورت ناپیوسته

انتخاب شیت ها بصورت ناپیوسته

انتخاب شیت ها بصورت ناپیوسته

 • ابتدا از تب home ، گزینه Insert ، چند شیت  ایجاد می کنیم .
 • با نگه داشتن دکمه Ctrl ، و کلیک روی هر شیت  ، شیت ها بصورت ناپیوسته انتخاب می شوند

انتخاب شیت ها بصورت پیوسته

انتخاب شیت ها بصورت پیوسته

انتخاب شیت ها بصورت پیوسته

 • ابتدا یک شیت را انتخاب می کنیم
 • دکمه Shift را پایین نگه می داریم ، و روی شیت انتهایی کلیک می کنیم 
 • تمام شیت های بین شیت انتخابی اول و آخر در حالت انتخاب قرار می گیرند .
 • درشکل فوق ابتدا sheet1 را انتخاب و دکمه Shift را پایین نگه می داریم و sheet7 را انتخاب می کنیم هر تعداد sheet بین شیت 1 تا شیت 7 می باشد انتخاب می شود .

انتخاب تمام شیت ها به یکباره

 • روی یک شیت به دلخواه راست کلیک می کنیم.
 • و گزینه Select All Sheets را انتخاب می کنیم .
 • تمام شیت ها در حالت انتخاب قرار می گیرند .

حفاظت از شیت (Protect sheets)

حفاظت از شیت

حفاظت از شیت

 • روی هر شیتی که قرار است از آن محافظت شود راست کلیک می کنیم.
 • گزینه Protect sheet  را انتخاب می کنیم .
 • مشاهده می کنید که امکان تمام تغییرات اعم از تنظیم فرمت ، اضافه کردن ، حذف کردن سلول ها ،ستون ها و ردیف ها و … غیر فعال هست.
 • فقط امکان قفل و از حالت قفل خارج کردن صفحه وجود دارد .
 • در قسمت password to unprotect sheet رمزی را وارد می کنیم جهت تایید رمز مجدد در صفحه بعد هم، همین رمز را وارد و OK می کنیم .
 • در این حالت امکان نوشتن بر روی خانه های اکسل میسر نیست و کل صفحه قفل می باشد و کسی که رمز را بداند می تواند صفحه را  از حالت قفل خارج کند .

نکته :قبل از اینکه صفحه اکسل را محافظت کنیم می توانیم تعیین کنیم که محافظت به چه صورتی باشد یعنی هم امکان قفل صفحه باشد و هم هرجایی که فرمولی نوشته شده مخفی شود و دیده نشود .

برای این کار در تب Home ، گروه Cells، روی گزینه Formats Format cells کلیک می کنیم .

محافظت از شیت

محافظت از شیت

در تب Protection ،اگر روی Locked کلیک کنیم (که بصورت پیش فرض انتخاب است)صفحه قفل می شود .

و اگر روی Hidden کلیک کنیم تمام فرمول های شیت انتخابی مخفی می شوند.

محافظت از شیت

محافظت از شیت

خارج کردن شیت از حالت حفاظت شده

 • از تب home  گزینه Format ،زیرمنوی Unprotect Sheet را انتخاب می کنیم .
 • و رمز را وارد می کنیم صفحه از حالت محافظت شده خارج می شود .

نوشتن کدهای VBA برای شیت ها

 • روی شیت مورد نظر راست کلیک و گزینه View code را انتخاب می کنیم .
 •  محیط  نرم افزار ویژوال بیسیک باز می شود که در این محیط می توانیم کدهای VBA را بنویسیم.

دانلود مقاله

لینک دانلود مقاله
5 1 vote
Article Rating