آموزش ICDL|آکادمی استاد آموز

آموزش جامع و کامل  ICDL شامل 7 مهارت ويندوز، اينترنت  ، نرم افزار اوت لوک ، نرم افزار ورد ، نرم افزار پاور پوينت ،نرم افزار  اکسل ،نرم افزار اکسس

8
رایگان!