آموزش ویندوز10

آموزش کامل ويندوز 10 با تمامي نکات مرتبط ، اين آموزش مناسب چه افرادي است؟ و چه مطالبي را مي آموزيم ؟

7

بسته آموزشی ICDL

آموزش جامع و کامل  ICDL شامل 7 مهارت ويندوز، اينترنت  ، نرم افزار اوت لوک ، نرم افزار ورد ، نرم افزار پاور پوينت ،نرم افزار  اکسل ،نرم افزار اکسس

8